توليد كننده نازل برج خنك كننده توليد كننده نازل برج خنك كننده .

توليد كننده نازل برج خنك كننده

ساخت انواع كندانسور ها

كندانسور چيست و عملكرد آن چگونه است؟

كندانسور (چگالنده) دستگاهي است كه گرما را از ماده درون خود كه معمولا به صورت گاز مي باشد مي گيرد و به محيط اطراف منتقل مي كند و سبب تغيير حالت گاز به مايع مي شود. اين مبدل حرارتي در ابعاد و مدل هاي متفاوتي طراحي و توليد مي شود و در صنايع مختلفي مورد استفاده قرار مي گيرد.

عملكرد كندانسور در سيستم هاي برودتي به اين صورت مي باشد كه گاز مبرد پس از فشرده سازي در كمپرسور بسيار داغ مي شود و براي خنك شدن وارد كندانسور مي شود در اين مرحله گرماي مبرد به محيط بيرون منتقل مي شود و به دليل فشار بالاي گاز پس از خنك شدن به مايع تبديل مي شود و به سمت اواپراتور هدايت مي شود كه البته قبل از ورود به اواپراتور با عبور از شير انبساط دچار افت فشار شديد مي شود و پس از ورود به اواپراتور به دليل فشار بسيار پاييني كه دارد تمايل به تبخير شدن پيدا مي كند و با دريافت گرماي محيط از حالت مايع به گاز تبديل مي شود و مجدد به كمپرسور باز مي گردد و چرخه سيكل تبريد تراكمي ادامه مي يابد.

همان طور كه در بالا متوجه شدين كندانسور ها نقش بسيار مهمي در سيستم هاي برودتي دارند و عملكرد آن بر روي ديگر بخش ها تاثير به سزايي مي گذارد.

طراحي و ساخت كندانسور ها

مبناي طراحي و ساخت كندانسور ها، بر پايه تفاوت گاز و بخار استوار است. گاز در بالا تر از دماي بحراني است و بخار در پايين‌ تر از دماي بحراني قرار دارد. اگر مايعي بعد از حرارت در يكي از دو حالت گاز يا بخار باشد، در حالت گاز و بالا تر از دماي بحراني، با تراكم هرگز نمي ‌توان آن را مايع كرد، ولي در حالت بخار و پايين ‌تر از دماي بحراني اين عمل امكان ‌پذير است و كندانسور ها بر پايه تبديل بخار به مايع با تراكم استوار شده ‌اند.

در حيقيت دستگاه هاي كندانسور در طرح هاي متعدد از جمله نوع هوا خنك، نوع پوسته و لوله، صفحه اي و ... و در سايز هاي متنوع طراحي و ساخته مي شوند كه وظيفه همه آن ها يكسان است.

نحوه كاركرد كندانسور هوا خنك

در مواقعي كه به آب به مقدار كافي دسترسي وجود نداشته باشد و يا خنك كاري به روش آبي به دلايل بهداشتي امكان پذير نباشد و يا اين كه به توان تقطير كنندگي كمي نياز باشد به جاي نوع پوسته و لوله (يا همان آبي) از دستگاه كندانسور نوع هوا خنك استفاده مي شود كه به آن كندانسور هوايي يا هوا خنك نيز گفته مي شود.

طرز كار كندانسور هوا خنك بسيار شبيه يك رادياتور است كه در آن سيال گازي داغ از يك طرف وارد لوله هاي (كويل) دستگاه كندانسور شده و يك يا چند فن، هوا را از اطراف لوله ها گذرانده و گرماي سيال را مي گيرد تا رفته رفته در خروجي لوله، سيال از حالت گازي به حالت مايع تغيير فاز دهد.

نحوه كاركرد كندانسور پوسته و لوله اي

مجموعه اي از لوله هاي با قطر كم (كويل) درون يك لوله با قطر زياد به نام پوسته قرار دارند كه در اكثر مواقع از داخل مجموعه لوله ها، آب يا هر نوع مايع خنك كننده اي با درجه حرارت پايين جاري شده و از داخل پوسته (محيط بيروني لوله هاي با قطر كم يا همان كويل) سيال گازي با درجه حرارت بالا جاري مي شود.

اين دو سيال از طريق جداره (ديواره) مجموعه لوله هاي با قطر كم با يك ديگر تبادل گرمايي انجام داده و آب يا مايع خنك كننده، گرماي سيال گازي داغ را مي گيرد و كم كم آن را به مايع تبديل مي كند. مايع در قسمت پاييني پوسته جمع شده و از طريق يك مجرا در زير دستگاه كندانسور خارج مي شود.

چون در اين مدل از دستگاه ها از آب به عنوان خنك كننده استفاده مي شود به آن كندانسور آبي نيز مي گويند. اين آب كه حرارت را از سيال داغ مي گيرد خود بايستي به طريقي خنك شود تا مجددا به مدار بازگردانده شده و توانايي اين را داشته باشد كه دوباره حرارت را از سيال گازي شكل داغ بگيرد و به همين خاطر اين آب كه گرم شده با پمپ به برج خنك كننده (كولينگ تاور) فرستاده مي شود تا در آن جا خنك شود و دوباره به كندانسور بازگردانده شود.

معمولا فضاي درون پوسته در يك حالت خلا نسبي قرار مي گيرد زيرا اين خلا در اثر اختلاف حجم ويژه بين بخار و مايع چگال شده ايجاد مي شود. البته گاهي اوقات برعكس اين حالت نيز وجود دارد و مايع خنك كننده (همانند آب) از درون پوسته و سيال گازي داغ از درون مجموعه لوله ها جاري مي شود.

از اين نوع به طور گسترده در دستگاه هايي مانند چيلر تراكمي آب خنك و يا فرآيند هاي صنعتي استفاده مي شود.

آيا مي دانيد كندانسور برج تقطير چيست؟

كندانسوري كه در برج تقطير تعبيه شده است، يك مبدل حرارتي است. در داخل لوله ‌هاي كندانسور برج تقطير، يك مايع سرد در جريان است كه مي‌ تواند آب باشد، اما اگر محلول بالاي برج، فراريتش خيلي پايين باشد، براي كندانس كردن آن، انرژي زيادي لازم است و بايد از سيالاتي استفاده شود كه درجه سردي ‌اش زياد باشد، مانند ازت مايع.

همين طور زماني از ازت مايع استفاده مي‌ شود كه دبي محصول بالايي زياد باشد. كندانسور مي‌ تواند به صورت كامل عمل كند، يعتي تمام بخار بالاي برج را به مايع اشباع تبديل كند و مايع برگشتي را تا نقطه حباب كندانس مي‌كند. زماني هم مي ‌تواند به صورت كندانس جزئي يا چگالش پاره ‌اي عمل كند.

در مواقعي كه نقطه جوش مايع فرار خيلي پايين باشد، از كندانس جزئي استفاده مي‌ شود. همين طور زماني كه محصول بالايي برج به صورت بخار لازم باشد، كندانس جزئي به كار مي ‌آيد و چگالش كامل لازم نيست. در چنين حالتي اگر زمان تماس دو فاز به حد كافي باشد و تعادل نسبي ايجاد شود، اين مرحله ايده‌ آل فرض مي‌شود و بالاي برج، خود، كندانسور مي ‌شود.

اجزا و قطعات تقطير كننده

تقطير كننده از مبدل حرارتي و فن تشكيل شده است:

مبدل حرارتي: از اجزاي اصلي قطعه است و وظيفه‌ تبديل بخار مبرد به مايع را بر عهده دارد.

فن: اين قطعه در كندانسور به منظور دميدن هواي خارج به مبدل حرارتي كاربرد دارد و براي خنك كردن مبرد مي باشد.

نحوه نصب كندانسور (چگالنده)

1.     اولين نكته اي كه بايد هنگام نصب و راه اندازي كندانسور رعايت شود، نصب آن در هواي آزاد است.

2.  كندانسور بايد در سطحي صاف و بدون هيچ منحني نصب شود و از تراز بودن سطح آن مطمئن شويد و فراموش نكنيد كه پايه آن را در زير كندانسور ها قرار دهيد.

3.     فاصله سيم هاي تلويزيون و راديو را با كندانسور نصب شده، رعايت كنيد.

4.     سيم هاي برق را مطابق نمودار وصل كرده و در آخر آن ها را كنترل كنيد.

5.     كابل ها و لوله ها را توسط يك بست ببنديد و پوشش را در جاي خود قرار دهيد.

6.     لوله هايي كه به لوله هاي كندانسور مرتبط است را به هم وصل كنيد.

تعمير يا تعويض تقطير كننده

همان طور كه در بخش قبل اشاره شد در صورتي كه كوچك ترين مشكلي در تقطير كننده ايجاد شده بهتر است سريعا براي رفع آن اقدام كرده و با متخصصين با تجربه تماس بگيريد. در درجه اول بايد در جهت عيب يابي كندانسور عمل كرد، درصورتي كه صدا هاي غير معمول از تقطير كننده شنيده مي‌ شود، نشت گاز مبرد و يا كاهش برودت در دستگاه مشاهده كرديد با تعميركار سيستم تهويه تماس بگيريد.

اگر به دنبال افراد متخصص و با تجربه جهت تعمير كندانسور مي باشيد مي توانيد با متخصصين شركت مهتاب گستر تماس حاصل فرماييد در هر كجاي ايران كه باشيد در كم ترين زمان بهترين و با كيفيت ترين خدمات به شما ارائه خواهد شد. تعويض تقطير كننده زماني انجام مي شود كه پوسيدگي يا سوراخ ايجاد شده در اين قطع زياد بوده و قابل تعمير نباشد. در اين حالت متخصصن با تجربه مجموعه مهتاب گستر با تشخيص صحيح، به شما اطمينان خواهند داد تعويض قطعه از نظر اقتصادي به نفع شما بوده و خرابي هاي ديگري به همراه نخواهد داشت.

 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۸ فروردين ۱۴۰۱ساعت: ۰۹:۱۳:۱۱ توسط:شركت مهتاب گستر موضوع: نظرات (0)

روف تاپ پكيج مهتاب گستر

دستگاه روف تاپ پكيج چيست؟

روف تاپ پكيج يا همان پكيج يونيت پشت بامي يك دستگاه تهويه مطبوع مي باشد كه از تجميع دستگاه هاي هواساز و چيلر در يك واحد به وجود آمده است. در صورتي كه در ساختمان پكيج يونيت از كندانسور هوايي استفاده شود به آن پكيج يونيت هوايي گفته مي‌ شود. اگر از برج خنك كننده در ساختمان پكيج يونيت استفاده شود به آن پكيج يونيت آبي گفته مي‌ شود.

اساس كار روف تاپ پكيج، تأمين هواي خنك مورد نياز از طريق انتقال مبرد از كندانسينگ يونيت به كويل سرمايشي (اواپرتور هوايي) در دستگاه هواساز مي باشد، با اين تفاوت كه هر دو سيستم (كندانسينگ يونيت و هواساز) در قالب مجموعه اي واحد و مستقل تعريف مي شوند.

در هواساز روف تاپ پكيج چه مراحلي طي مي شود؟

در هواساز اين دستگاه مراحل مختلفي به طي مي شود كه بستگي به فضاي كاري و الزامات آن دارد، اصلي ترين مراحلي كه در يك هواساز انجام مي شود، شامل موارد زير است:

·        فيلتراسيون هوا

اين مرحله هواساز براي افزايش سلامتي افراد و فراهم سازي شرايط براي طي كردن مراحل كاليبراسيون و پروسه هاي مختلف آزمايشگاهي از اهميت بسيار بالايي برخوردار است. فيلتر هاي روف تاپ پكيج در ابعاد مختلفي به بازار عرضه مي شوند، اما با توجه به اين كه سايز ديگر دستگاه هاي اين مجموعه بزرگ است، از دو يا يك فيلتر براي پاك سازي هوا استفاده مي كنند.

·        توليد بخار آب

براي توليد بخار گرم و افزايش دما در دستگاه روف تاپ پكيج، يك كويل گرمايشي را در بخش هواساز قرار مي دهند. كويل گرمايشي موجود در بخش هواساز علاوه بر اين كه دماي هوا را افزايش مي دهد، در فصل تابستان نيز براي كاهش دما استفاده مي شود. برخي از اين كويل ها براي افزايش دماي محيط از احتراق سوخت استفاده مي كنند، اما برخي ديگر براي گرم كردن هوا از انرژي الكتريكي استفاده مي كنند، گرما در اين كويل ها با عبور برق از المنت هاي دستگاه تامين مي شود. يكي از كويل هاي موجود در بازار براي گرم كردن هواي محيط از آب گرم استفاده مي كند، در اين روش كويل آبي از ديگ براي افزايش دما استفاده مي كند، كويل با ديگ آب دماي هوا را تا هشتاد و دو درجه سانتي گراد افزايش مي دهد.

·        انتقال هوا

براي خريد فن مناسب روف تاپ پكيج بايد به عوامل مختلفي توجه داشته باشيد، از جمل اين عوامل مي توان به ميزان حجم هوادهي، فشار استاتيكي كه از بخش هواساز وارد مي شود و مسير كانال هاي پكيج يونيت اشاره كرد. فن جهت انتقال هوا به كانال هاي دستگاه از اختلاف فشار به وسيله پمپ كمك مي گيرد. در ولقع مي توان گفت، فن مسئوليت به گردش درآوردن هوا در هواساز را بر عهده دارد.

مشخصات روف تاپ پكيج ها

·        كنترل سيستم توسط PLC صورت مي پذيرد.

·   هر پكيج يونيت داراي يك و يا دو مدار تبريد جداگانه مي باشد كه هر مدار با توجه به ظرفيت و نوع كمپرسور درصدي از كل بار دستگاه را تامين مي نمايد.

·   اجزاي دستگاه روف تاپ پكيج به گونه اي طراحي و مونتاژ مي شوند كه ارتعاش حذف شود. براي نصب دستگاه روي سطح صاف نيازي به لرزه گير نيست. البته در برخي موارد كه دستگاه روي سقف نصب مي شود، با توجه به نوع سازه سقف ممكن است لازم باشد از لرزه گير هاي لاستيكي استفاده شود.

·   طبق آمار خدمات پس از فروش شركت ها مشخص مي شود خرابي اكثر دستگاه ها به دليل عدم تخصص افرادي است كه نا آگاهانه نسبت به روشن كردن و يا نگهداري دستگاه اقدام كرده اند. اين راهنما جهت كمك به تكنسين هاي مجرب جهت عمليات نصب و راه اندازي اصولي پكيج يونيت در اختيار آن ها قرار مي گيرد.

·   هر روف تاپ پكيج شامل سويچ قطع فشار بالا و فشار پايين جهت هر كمپرسور، سنسور فشار مكش و رانش كمپرسور، سويچ فشار فن و فيلتر هوا، سنسور هاي دماي هواي ورود و خروج اواپراتور، شير انبساط الكتروني، شير قطع خط مايع، شير شارژ مبرد، سايت گلس، شير برقي، فيلتر دراير، شير اطمينان بوده و به صورت شارژ شده با مبرد تحويل داده مي شود.

كاربرد هاي پكيج يونيت

كاربرد هاي اين دستگاه بيشتر شبيه به هواساز و تركيب آن با چيلر مي باشد ولي تفاوت در نوع به كارگيري و قيمت نهايي آن در انتخاب ما اثرگذار خواهد بود. بنابراين مي توان گفت پكيج يونيت بيشتر براي مكان هايي مورد استفاده قرار مي گيرد كه فضاي بزرگ و با متراژ بالا داشته باشند. پس براي مكان هاي اداري و مسكوني كه از بخش هاي كوچك و متعدد تشكيل شده اند مناسب نمي باشد. از دستگاه روف تاپ پكيج بيشتر براي تالار ها، سالن ها، دانشگاه، نمايشگاه ها، راه رو هاي بزرگ، كارگاه ها و كارخانه ها، بيمارستان ها و كتابخانه ها استفاده و بهره برداري كرد. در كل مي توان گفت كه دستگاه پكيج يونيت براي هر فضاي بزرگي كه نياز به گردش هوا و هواي تازه دارند مناسب است.

مزاياي روف تاپ پكيج ها

كيفيت بهتر هوا:

روف تاپ پكيج با كمك تجهيزات تهويه مي تواند به حفظ كردن هواي تازه و تميز در محل كمك كند.

امنيت:

اين سيستم به دليل قرار گرفتن در پشت بام و در دسترس نبودن و همچنين داشتن تهويه مطبوع از آسيب ديدگي در امان مي باشد.

صرفه جويي در فضا:

به دليل اين كه پكيج يونيت در مكان ثابت و تقريبا در سقف قرار مي گيرد پس در نتيجه فضاي زيادي اشغال نمي كند و در بهينه سازي فضا كمك مي كند.

عملكرد انرژي بالا:

پكيج يونيت براي كنترل كردن دما و همچنين كاهش مصرف انرژي به انواعي از كنترل مجهز است اين دستگاه به كم كردن هزينه هاي مصرفي كمك بسياري كند.

هزينه پايين خريد دستگاه:

هزينه خريد روف تاپ پكيج نسبت به ديگر پكيج ها كم تر خواهد بود به دليل استفاده از كمپرسور هاي كوچك تر در مقايسه با دستگاه هواساز و چيلر. حذف اوپراتور آبي و همچنين كاهش طول لوله كشي خط مايع.

نكات مهم هنگام خريد و انتخاب روف تاپ پكيج

در حالت كلي زماني ما قصد خريد و يا انتخاب يك روف تاپ پكيج داريم بايد به يك سري نكات ريز و در عين حال حساس توجه كنيم تا يك انتخاب صحيح و گزينه مناسب براي خريد خود بيابيم.

اولين موردي در هنگام خريد و انتخاب اين است كه بايد توجه به اين موضوع باشد كه حتما كار انتخاب و خريد پكيج را با استفاده از مشاوره هاي فرد مجري انجام داده و يا به صورت كامل خريد و انتخاب آن را بر عهده خود فرد مشاور و مجري بگذاريم كه در هنگام خريد نيازي نيست زياد وارد موضوع برند ها شده و تمركز خود را براي آن ها بگذاريم و مي تواند در اين زمينه به تجربه فرد مشاور و مجري تكيه نمايم.

همچنين در ابتداي پروژه لازم است تا زير سازي هاي لازم براي راه اندازي و نصب پكيج يونيت به صورت كاملا آماده باشد و به هيچ وجه در خريد نبايد گول قيمت هاي فريبنده و گران را بخوريم و هميشه گراني يك محصول نشان دهنده كيفيت آن نخواهد بود.

همچنين در هنگام خريد مي توان از فروشنده تمامي سوال هايي كه در ذهن ما وجود دارد را پرسيده و اطلاعات مناسبي كسب كنيم و همچنين به هيچ وجه نبايد به پيمانكار فشار آورد تا سيستم را در كم ترين زمان ممكن راه اندازي كند چرا كه در صورت انجام اين كار ممكن است كيفيت مطلوب و مورد نظر ما حاصل نشود.

همچنين در هنگام راه اندازي سيستم اجراي كانال هاي انتقال براي روف تاپ پكيج بسيار ضروري بوده و بايد به آن توجه بسيار ويژه‌اي داشته باشيم.

مورد آخر اين است كه به هيچ وجه نبايد روف تاپ پكيج را با كولر آبي مقايسه كنيم چرا كه تفاوت بسيار زياد در كيفيت اين دو محصول وجود داشته و پكيج يونيت يك سيستم مدرن جهت تهويه مطبوع به حساب مي ‌آيد و عملكرد كاملاً متفاوت با كولر آبي ارائه مي نمايد.

راهنماي انتخاب و خريد پكيج يونيت پشت بامي

انتخاب نوع پكيج يونيت پشت بامي نياز به بررسي و محاسبه دقيقي دارد تا ظرفيت مورد نياز آن متناسب با پروژه تعيين شود. پس يادتان باشد قبل از خريد اقدام به خريد روف تاپ پكيج حتما با يك كارشناس سيستم هاي تهويه مطبوع مشورت كنيد.

گروه توليدي و صنعتي مهتاب گستر با سال‌ ها تجربه در زمينه مشاوره و نصب و راه اندازي بهترين سيستم هاي تهويه مطبوع، آماده ارائه انواع روف تاپ پكيج ها به مشتريان عزيز مي باشد.

مشاوره و سفارش روف تاپ پكيج

براي مشاوره و خريد روف تاپ پكيج مي توانيد با تيم متخصص مهتاب گستر در ارتباط باشيد .

شما مي توانيد از طراحي تا اجرا محصول مورد نظر و پشتيباني آن براي پروژه هاي بزرگ را به ما بسپاريد .

وب سايت شركت مهتاب گستر: https://cooling-tower.ir/

تلفن: 66706377 و 66709528

همراه:  09127883721

ايميل: prod.cooling.tower(@)gmail.com


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۲ فروردين ۱۴۰۱ساعت: ۱۰:۲۳:۵۱ توسط:شركت مهتاب گستر موضوع: نظرات (0)